Archiwum miesiąca: październik 2013

PILNE !!! Turnus w Krynicy Zdrój

Związek Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego dysponuje dodatkowym skierowaniem do Sanatorium „Leśnik- Drzewiarz” w Krynicy Zdrój. Sanatorium dysponuje dodatkowymi wolnymi pokojami  (2 i 1 – osobowymi) w następujących terminach:

 • 03.11 – 17.11.2013 r.
 • 18.11 – 02.12.2013 r.
 • 03.12 – 17.12.2013 r.

Odpłatność wynosi 47 zł za osobo dzień + 3,50 zł dzienna opłata klimatyczna. Zainteresowanych prosimy o kontakt z kol. Grzegorzem Cekusem tel. 600077360.

Negocjacje z Dyrektorem Generalnym LP oraz posiedzenie Prezydium Rady ZLP w RP

W dniu 18 października br. odbędzie się spotkanie central związkowych z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych w siedzibie DGLP.

Tematyka spotkania :

 1. zasady ustalania wysokości czynszu za najem budynków i lokali mieszkalnych,
 2. zasady naliczani podatku od nieruchomości,
 3. zasady opuszczania lokalu niezbędnego z zasobów LP przez pracowników, emerytów i rencistów LP,
 4. sprawy mundurowe.

Natomiast w dn. 24 października br. odbędzie się  posiedzenie Prezydium Rady Krajowej ZLP w RP. Program posiedzenia przewiduje :

 1. informację o ustaleniach z Dyrektorem Generalnym LP,
 2. ustalenie programu organizacji obchodów 95 lecia ZLP w RP,
 3. omówienie spraw organizacyjno-finansowych Związku,  w tym  realizacja składek za 2013 r.
 4. uzgodnienie projektu  budżetu na 2014 r.
 5. informację z działalności Spółek,
 6. ustalenie planu pracy Prezydium i Rady,
 7. informację o przygotowaniach do Turnieju Szachowego I kw. 2014 r.,
 8. sprawy różne i dyskusja.

Po zakończeniu w/w spotkania i posiedzenia  zostaną ogłoszone komunikaty.