Zjazd Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego – informacja

W dniach 13 i 14 czerwca 2013 w Jaszowcu odbędzie się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy ZLP w RP Regionu Górnośląskiego.

Tu do pobrania porządek zebrania.

Tu do pobrania ordynacja wyborcza.