Informacja z Zebrania Rady Regionu Górnośląskiego oraz spotkania z Dyrektorem RDLP Katowice

W dniu 27 marca 2013 roku odbyło się Zebranie Rady Regionu Górnośląskiego na zebraniu poruszono następujące tematy:

  • Omówienie sytuacji finansowej oraz zatwierdzenie budżetu na 2013 rok.
  • Sprawozdanie przewodniczącego z prac Rady Krajowej ZLP.
  • Realizacja uchwał Zjazdu ZLPRG.
  • Organizacja Zjazdu Sprawozdawczego z wyborami uzupełniającymi.
  • Projekt założenia fundacji.

Zaproszeni na zebranie Dyrektor RDLP oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Kobiór zapoznali zebranych z sytuacją ekonomiczną firmy oraz odpowiadali na pytania zebranych.