Informacja ze spotkania negocjacyjnego central związkowych z Dyrektorem Generalnym LP

W dniu dzisiejszym podczas spotkania negocjacyjnego central związkowych z Dyrektorem Generalnym LP ustalono, że wartość punktu wzrośnie od 1 kwietnia br. o 5,56%. Ustalono również, że nagroda z okazji Dni Lasu w wysokości 3/4 nagrody za I kwartał 2013 roku zostanie wypłacona do dnia 8 maja.