Nagroda za III kwartał

Koleżanki i Koledzy!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym Dyrektor Generalny LP podpisał pismo o uruchomieniu nagrody za III kwartał w wysokości wynegocjowanej ze związkami na początku roku. Wypłata ma nastąpić do 12.10.2012 r.