Nagroda za II kwatrał 2012

W dniu 20 czerwca 2012r. podjęta została decyzja o wypłacie nagrody za drugi kwartał. Termin wypłaty zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami ze związkami zawodowymi w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca br. Wysokość nagrody taka jak po I kwartale.