Zapraszamy na Rajd – opisy tras już są dostępne.

Szanowni Państwo,

Już w czerwcu spotkamy na XXXI  Rajdzie Leśników na terenie RDLP w Katowicach. Przygotowaliśmy dla Państwa 17 tras. Stworzyliśmy trasy w różnych zakątkach naszej dyrekcji, aby każdy z uczestników mógł wybrać miejsce, które chciałby zobaczyć. Pokażemy przybyłym gościom, jak barwna, tętniąca życiem i różnorodnością jest nasza kraina.

Pod hasłem „Śląsk nie taki czarny – kopalnia przygody” zaczynamy zwiedzanie naszego regionu, a krótkie wprowadzenia, niech będą wskazówką do wybrania najciekawszej z proponowanych tras.

Szczegółowy opis tras w linkach pod tekstem.

Zestawienie tras rajdowych do pobrania tutaj

Czytaj dalej

Walny Zjazd Sprawozdawczy

W dniach 11 -12 marca br. w Regionalnym Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik” w Ustroniu- Jaszowcu , odbędzie się Walny Zjazd Sprawozdawczy Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego w Katowicach.

Po zakończeniu pierwszego dnia obrad w dniu 11 marca odbędzie się Zebranie Rady Regionu Górnośląskiego na którym zostanie dokonany wybór na wakujące stanowisko członka Rady Regionu.

 

V Zawody Narciarskie Leśników

Serdecznie zapraszamy  do udziału w V Zawodach Narciarskich Leśników o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach „Złoty Groń 2019”.

Zawody narciarskie odbędą się 9 marca br. na stoku Ośrodka Narciarskiego „Złoty Groń” w Istebnej (rozpoczęcie o godz.8:00). Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnianie narciarstwa jako zdrowej formy sportu i wypoczynku oraz integracja środowiska leśników poprzez rywalizację sportową. Organizatorem zawodów są : Związek Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego w Katowicach, Związek Leśników Polskich przy Nadleśnictwie Ujsoły, Ośrodek Narciarski „Złoty Groń” w Istebnej. Regulamin Zawodów wraz z Kartą Zgłoszeniową zostaną przesłane do nadleśnictw drogą internetową.

Uczestników należy zgłosić do dnia 22.02.2019r. wypełniając kartę zgłoszeniową, którą należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: andrzej.porwisz@katowice.lasy.gov.pl

Linki do pobrania:
Regulamin zawodów
Karta zgłoszeniowa

Formy złożenia Deklaracji PIT oraz CIT-8 (+ zał. CIT8/O) za 2018 rok

Od stycznia 2019 r. deklaracje można składać tylko w formie elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny).

Termin złożenia deklaracji PIT za 2018 rok upływa 31.01.2019 r., a deklaracji CIT-8 za 2018 rok upływa 01.04.2019 r.

W zależności, kto będzie wysyłał w formie elektronicznej deklaracje podatkowe, należy złożyć do urzędu skarbowego w formie papierowej zgłoszenie UPL-1. Druk ten składa się do właściwego urzędu skarbowego ze względu na miejsce siedziby firmy (osoby prawne). Zgłoszenie UPL-1 można przesłać poprzez platformę e-PUAP.
 
Poniżej przedstawiam link do artykułów o PDOP, PDOF przepisy ustawy o PDOP ordynacji podatkowej.
 
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1389952,zmiany-w-formularzach-podatkowych-2019.html
 
https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/rozliczenia/2829634,PIT11-PIT8C-i-inne-informacje-do-konca-stycznia-2019-r.html
 
Maria Bajsarowicz zgodnie z mailem
Beaty Czerniak z biura ZLP w RP w Warszawie
 

Magicznych Świąt Bożego Narodzenia

fot. Jarosław Ramucki

Najserdeczniejsze życzenia spokojnych,
radosnych, pełnych pięknej atmosfery

Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym Nowym 2019 Roku
wraz z podziękowaniami
za dotychczasową współpracę
składają członkowie
 Prezydium Rady Regionu Górnośląskiego.

DO MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY WPŁYNĘŁO JUŻ 1 700 PETYCJI

o dokonanie zmiany Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. 

7 listopada br. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury, w którym uczestniczyli przedstawiciele 18 związków zawodowych zrzeszających leśników i pracowników poczty. Ministerstwo reprezentował wiceminister tego departamentu Marek Chodkiewicz. W imieniu Związku Leśników Polskich w RP występował Jarosław Szałata i Urban Kolman.

Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP przedstawił propozycje rozwiązań zmian stawki oraz zadawał pytania dotyczące kierunku wprowadzania modyfikacji w życie. Najważniejsze postulaty to:

  • wprowadzenie natychmiastowych zmian w rozporządzeniu wyrażonych w petycji o treści:Dla pojazdów użytkowanych przez listonoszy Poczty Polskiej S.A. oraz przez pracowników służby leśnej i służby parków narodowych, stawki kwot o których mowa w § 2, podwyższa się, stosując mnożnik 1,2”.   
  • wykreślenie z treści rozporządzenia słowa „osobowy” pozostawiając słowo „samochód” ponieważ otwiera to możliwości zwrotu kosztów za każdy samochód w tym m.in. ciężarowy, ciężarowo-osobowy, elektryczny.

Ustalono:

  • pracownicy Ministerstwa Infrastruktury odniosą się do postulatu wyrażonego w petycji przekazując pisemną odpowiedź do 12 listopada br.
  • spotkanie w sprawie nowych stawek nastąpi po analizie aktualnych kosztów używania pojazdów przeprowadzona przez Instytut Transportu Samochodowego.

Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP Jarosław Szałata nadal zachęca do wysyłania petycji dotyczącej zmiany w rozporządzeniu.Szczegółowe informacje o składaniu petycji można znaleźć pod adresem:

https://www.gov.pl/infrastruktura/skargi-wnioski-i-petycje

Petycję można wysyłać elektronicznie na adres  skargi.wnioski@mi.gov.pl  w temacie wpisując PETYCJA. 

Tekst: Maria Bajsarowicz

PRZODKOM NA CHWAŁĘ, POTOMNYM KU PAMIĘCI

pod takim hasłem w czwartkowe przedpołudnie 25 października br. w Nadleśnictwie Prószków odbyła się uroczystość upamiętniająca 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W czasie obchodów parkowi przy siedzibie nadleśnictwa nadano imię „Park 100 – lecia Odzyskania Niepodległości”.

Gospodarzem uroczystości był Nadleśniczy Nadleśnictwa Prószków Marek Bocianowski.

Na uroczystość zostało zaproszonych wielu gości reprezentujących świat polityki, instytucji publicznych, przedstawicieli służb mundurowych oraz organizacji współpracujących z Lasami Państwowymi.

Dyrekcję Regionalną Lasów Państwowych w Katowicach reprezentował Z-ca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Hubert Wiśniewski.

Prószków przemówienia

W imieniu Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego w Katowicach głos zabrał Przewodniczący Piotr Chrzęszczyk.

Prószków przemówienia

W jubileuszu brali udział obecni i emerytowani pracownicy prószkowskiego nadleśnictwa oraz Nadleśniczowie z sąsiednich jednostek.

W programie obchodów znalazło się miejsce na odsłonięcie rocznicowego obelisku, posadzenie „Dęba Niepodległości” oraz sadzonki buka upamiętniających rocznicę 100 – lecia powstania Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

Obchodom towarzyszył Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz występ artystyczny przygotowany przez młodzież ze Szkoły Podstawowej w Prószkowie.

Podczas uroczystości rocznicowych, członkowie Związku Leśników Polskich działającego przy Nadleśnictwie Prószków zostali uhonorowani odznaczeniami.

Brązową odznakę „ Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali:

Bogusława Dziewior- Konopka, Tomasz Kulak , Marek Kuzak,  Zygmunt Łubiński, Edward Sawicki, Krzysztof Szot, Waldemar Wencel.

Prószków odznaczenia

 

Tekst: Maria Bajsarowicz

Petycja w sprawie zmian stawek za kilometr

16 października br. pracownicy Lasów Państwowych wraz z przedstawicielami Poczty Polskiej rozpoczęli akcję wysyłania petycji dotyczącej zmiany Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. poz. 271 z późn. zm.), poprzez dodanie paragrafu w brzmieniu:

Dla pojazdów użytkowanych przez listonoszy Poczty Polskiej S.A. oraz w służbie leśnej i służbie parków narodowych, stawki kwot o których mowa w § 2, podwyższa się, stosując mnożnik 1,2”.

Szczegółowe informacje o składaniu petycji można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/infrastruktura/skargi-wnioski-i-petycje

Wzór petycji został przesłany do wszystkich Przewodniczących Organizacji Zakładowych z prośbą o jej rozesłanie do członków Związku Leśników Polskich oraz do wszystkich pracowników LP.

Petycję można wysyłać elektronicznie na adres  skargi.wnioski@mi.gov.pl  w temacie wpisując PETYCJA lub wysłać w formie papierowej.

Tekst: Maria Bajsarowicz