Archiwum dnia: 10 listopada 2023

Refundacja okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych dla służby terenowej jest już możliwa.

W dniu 2 listopada 2023 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. To pierwsza nowelizacja tej liczącej już 24 lata regulacji. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni, zatem 17 listopada zmienią się przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma pełne prawo ubiegać się o zwrot kosztów lub dofinansowanie na zakup okularów korekcyjnych lub chroniących przed niebieskim światłem od swojego pracodawcy. Pracodawca ma możliwość dofinansowania lub zakupu okularów dla pracowników.

ZLPwRP wielokrotnie interweniował w tej sprawie w Ministerstwie Pracy, Polityki Społecznej i Rodziny i po wielu latach odniesliśmy sukces.

Link do rozporzedzenia