Archiwum dnia: 29 marca 2023

Ankieta

Na prośbę jednej z organiazacji zakładowych zamieszczamy link do anonimowej ankiety jest anonimowa i składa się z siedmiu pytań. Ankieta ma na celu zbadanie preferencji pracowników co do pracy w okresie weekendowym. Zebrane dane pozwolą na ukazanie realnych potrzeb pracowników w stosunku do pracy w godzinach nadliczbowych.

Link do ankiety.