Informacja o działalności Zakładowej Organizacji ZLP przy Nadleśnictwie Rudy Raciborskie.

P1180041
Nowy zarząd ZLP w Rudach swoją pracę rozpoczął od stworzenia i przeprowadzenia ankiety, której celem była odpowiedz na pytania: jakie są potrzeby pracowników, jakie mają oni oczekiwania i na co nasz związek powinien też w swojej działalności zwrócić uwagę. W wynikach przeprowadzonego sondażu przewijały się potrzeby szkoleń, warsztatów, integracji i kształcenia zawodowego.
Pomysł na zorganizowanie szkolenia miał pomóc w spełnieniu jednego z zadań związków zawodowych, a mianowicie podniesieniu kwalifikacji pracowników.
Nasza inicjatywa znalazła poparcie w oczach kierownictwa nadleśnictwa. Rozpoczęliśmy szukanie firmy lub osoby, która spełniałaby oczekiwania. Wybrana przez nas grupa ludzi posiada doświadczenie w szkoleniu różnych organizacji, instytucji prywatnych i państwowych.
Aby stworzyć dostosowaną do naszych potrzeb ofertę przedstawiciel firmy przeprowadził w nadleśnictwie badanie fokusowe, które miało na celu sprecyzowanie głównego tematu szkolenia. Reprezentanci załogi przybliżyli trudności, na które chcieliby zwrócić uwagę na tego typu zajęciach. W efekcie szkolenie dotyczyło komunikacji w zespole i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Podczas, zajęć przyjrzeliśmy się, pod okiem trenera, naszym codziennym rozmowom i poznaliśmy techniki komunikowania się w sytuacjach stresowych. Atmosfera prowadzonych zajęć pozwoliła grupie w pełni się zaangażować w zadania praktyczne. Prowadzący zadawał w czasie zajęć pytania, na które odpowiadaliśmy wykorzystując przybliżone metody. Szkolenie było dostosowane do naszych potrzeby i wzbudziło zainteresowanie.
Jeżeli będziemy mieli środki finansowe to chcemy kontynuować szkolenia w formie warsztatów tym bardziej, że mamy wsparcie szefów nadleśnictwa.
W ramach integracji załogi ZLP w Rudach zorganizował wyjście dla chętnych członków związku i pracowników nadleśnictwa na spektakl Kabaretu Młodych Panów pt. „BOGOWIE”.
Ich humor z dużą dawką ironii i dystansu do tego co aktualnie się dzieje sprawił, że spędziliśmy wieczór pełen śmiechu i pozytywnych emocji. Polecamy wszystkim serdecznie.
Maria Bajsarowicz