Zjazd Sprawozdawczy Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego

logoZLP

Koleżanki i Koledzy.

Rada Regionu Górnośląskiego ZLP podjęła Uchwałę o zwołaniu Zjazdu Sprawozdawczego na 2-3 marzec 2017 r.

W trakcie Zjazdu odbędą się wybory uzupełniające kolejnego Delegata Regionu na Zjazd Krajowy ZLP w RP.

W związku z powyższym proszę wszystkich Przewodniczących Organizacji Zakładowych o przesłanie na adres: przewodniczacy@zlpkatowice.pl  aktualnej listy Delegatów z Nadleśnictwa / biura RDLP na Zjazd Regionu.