SZLACHETNA PACZKA

Szanowne Koleżanki i drodzy Koledzy. Na ostatnim zebraniu Rady Krajowej Związku Leśników Polskich został rzucony pomysł (Przez Przewodniczącego ZLP w TL Lesko)  by wszystkie organizacje Związkowe ZLP w kraju zaangażowały się przed nadchodzącymi świętami w projekt SZLACHETNA PACZKA.

2016-11-08-top-960-kampania-01

Wiele Nadleśnictw od lat się angażuje w ten projekt, ale nie jest to zjawisko na masową skalę.

Działania polegają na wyborze z listy umieszczonej na stronie www (http://www.szlachetnapaczka.pl/wybor-rodziny?action=wybor_rodziny&place=licznik) potrzebującej rodziny zamieszkującej najbliższą okolicę, i zakup potrzebnych w tej rodzinie rzeczy, a następnie ich dostarczenie do centrum wolontariatu Szlachetnej Paczki.

Nasz udział w tej akcji ma same pozytywne elementy.

Po pierwsze Pomoc potrzebującym.

Po wtóre pokazanie nas, związkowców jako osoby wrażliwe na potrzeby innych.

Po trzecie budowanie pozytywnego wizerunku leśników.

Często media ( o różnym zasięgu) interesują się tą akcją, a gdyby nam się udało zorganizować Szlachetną Paczkę w każdym Nadleśnictwie, to przy okazji dobrego uczynku, mamy szansę na poprawę naszego wizerunku.

Wszystkie szczegóły dotyczące akcji dostępne są na stronie internetowej:

https://www.szlachetnapaczka.pl/