Zmiana adresów e-mail Prezydium Rady Regionu

email

Zmiana adresów e-mail Prezydium Rady Regionu. Nowe adresy w zakładce „kontakt” lub poniżej.

Przewodniczący Rady Marek Cholewa – przewodniczacy@zlpkatowice.pl

Z-ca przewodniczącego Marek Łach – viceprzewodniczacy1@zlpkatowice.pl

Z-ca przewodniczącego Andrzej Gajda – viceprzewodniczacy2@zlpkatowice.pl

Sekretarz Stanisław Hałacz – sekretarz@zlpkatowice.pl

Skarbnik Piotr Arent – skarbnik@zlpkatowice.pl

Członek prezydium Wojciech Kubica – czlonekprezydium1@zlpkatowice.pl

Członek prezydium Piotr Chrzęszczyk – czlonekprezydium2@zlpkatowice.pl

Administrator strony – viceprzewodniczacy1@zlpkatowice.pl