Wybory w Rudach Raciborskich

W dniu 15 czerwca 2016 odbyły się wybory Rady Zakładowej Związku Leśników Polskich przy Nadleśnictwie Rudy Raciborskie. Na zaproszenie ustępującej Rady Zakładowej w Walnym Zebraniu udział wziął Przewodniczący Regionu Górnośląskiego kol. Marek Cholewa.

Wybory w Rudach oznaczają, że nasza najmłodsza organizacja zakładowa w Regionie ma już 5 lat.

Dotychczasowy Przewodniczący i założyciel Związku w Rudach kol. Samuel Śliwa ogłosił na początku Walnego Zebrania, że nie będzie kandydował ponownie na to stanowisko. Podziękował Wszystkim za pomoc i wsparcie i życzył powodzenia swemu następcy.

Decyzją członków obecnych na Walnym Zebraniu nowy skład Rady Zakładowej ZLP w Nadleśnictwie Rudy Raciborskiej prezentuje się następująco:

Przewodniczący Maria Bajsarowicz
Zastępca Samuel Śliwa
Sekretarz Piotr Arent
Skarbnik Kornelia Arent
Członek Artur Osak

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej ponownie wybrano kol. Andrzeja Haładusa.

Darz Bór

P1180048

P1180030

P1180050

P1180041