Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy

W związku ze zbliżającym się terminem Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego prosimy przedstawicieli wszystkich zakładowych organizacji Związku Leśników Polskich działających na terenie RDLP Katowice o zaktualizowanie informacji osobowych zawierających: Datę wyboru obecnych władz i delegatów na Zjazd w Nadleśnictwie oraz wykaz imienny delegatów wraz z Przewodniczącym.

Na tej podstawie Prezydium Rady Regionu będzie kierować do nadleśnictw imienne zaproszenie na Zjazd oraz przygotuje identyfikatory i mandaty do głosowania.

Prosimy o potraktowanie tej sprawy jako pilnej, a wymagane zestawienie do 23 grudnia przesłać na adres: zlp.skarbnik@op.pl

Darz bór

Marek Cholewa – Skarbnik RR Górnośląskiego ZLP