Nagrody dla najlepszych uczniów techników leśnych w Brynku i Tułowicach

W dniu 26.06.2015 podczas zakończenia roku szkolnego przedstawiciele Związku Leśników Polskich wręczyli nagrody pieniężne ufundowane przez Radę Regionu Górnośląskiego ZLP w RP dla uczniów klas trzecich Techników Leśnych w Brynku i Tułowicach, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce przedmiotów zawodowych.

Nagrody te otrzymali :

  • Mateusz Srokosz z Brynka .
  • Krzysztof Mikołajczak z Tułowic.

Nagrody te w swoim założeniu mają być wyrazem solidarności starszego pokolenia leśników z ich młodymi kolegami; wchodzącymi dopiero w dorosłe życie.