Zjazd Sprawozdawdczy ZLP w RP Regionu Górnośląskiego

Zjazd Sprawozdawczy ZLP w RP Regionu Górnośląskiego odbędzie się w Ustroniu – Jaszowcu w dniach 22-23. 06..2015.

Aktualne listy delegatów należy przesłać do końca maja br. Szczegółowe informacje na temat Zjazdu zostaną przesłane w późniejszym terminie.