Obradował Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej

Posiedzenie Rady Krajowej i Zjazd Krajowy– Sękocin Stary – 25–27.03.2015

25 marca 2015 w Sękocinie Starym rozpoczęło się posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP. Na posiedzeniu omawiano sprawy związane z projektem programu i regulaminu obrad Zjazdu Sprawozdawczego. Omówiono także sprawozdanie z działalności Rady Krajowej za okres międzyzjazdowy oraz sprawy organizacyjne zjazdu. Członkowie RK zostali poinformowani o aktualnych problemach spółek.

Następnego dnia, w czwartek 26 marca br. rozpoczęły się obrady Zjazdu Krajowego ZLP w RP. Na zjazd przybyło 129 delegatów z nadleśnictw wszystkich regionalnych dyrekcji LP, parków narodowych, IBL, BULiGL, DGLP oraz Zespołu Szkół Leśnych w Lesku. Poczet (delegaci z Środkowopolskiego Regionu ) wprowadził sztandar związku i przewodniczący Bronisław Sasin rozpoczął obrady Zjazdu. Za stołem prezydialnym zasiedli także wiceprzewodniczący Związku: Halina Stachowska, Jerzy Miliszewski, Krzysztof Górski i Zbigniew Czeryba oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Ruda. Obrady Zjazdu prowadził Jerzy Miliszewski (Okręg Krosno) oraz Krzysztof Górski (Okręg Szczecinek), a protokołowały Janina Sobczak ( Region Zachodni ) oraz Renata Adamkiewicz ( Region Wielkopolski) . Sprawozdanie z działalności Rady Krajowej za poprzedni okres złożył Bronisław Sasin (sprawozdanie w załączeniu), a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył Janusz Ruda, który wnioskował o udzielenie absolutorium Radzie Krajowej Związku. Na obrady Zjazdu przybył przedstawiciel Ministra Środowiska – Janusz Łogożny, Naczelnik Wydziału  Gospodarki Leśnej. Delegaci bardzo wysoko ocenili jego wystąpienie, znajomość leśnych tematów i przychylność do zgłaszanych problemów.

Nowy obrazPrezydium Zjazdu- drugi od lewej Janusz Łagożny

Więcej tutaj.