I Zawody Narciarskie Leśników RDLP Katowice „Zwardoń 2015”

I. CEL:

 1. Popularyzacja i upowszechnianie narciarstwa jako zdrowej formy sportu i wypoczynku.
 2. Integracja środowiska leśników poprzez rywalizację sportową.

II. ORGANIZATOR:

 1. Związek Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego.
 2. PGL LP Nadleśnictwo Ujsoły.
 3. Stacja Narciarska „Zwardoń SKI” w Zwardoniu.

III. TERMIN I MIEJSCE:

 1. Zawody odbędą się w dniu 28.02.2015r. na stoku Stacji Narciarskiej „Zwardoń SKI” W Zwardoniu (rozpoczęcie o godz. 8.30).

IV. WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA:

 1. W zawodach mogą uczestniczyć pracownicy z biura RDLP Katowice i wszystkich podległych jednostek organizacyjnych, członkowie ich rodzin, a także osoby zaproszone przez organizatora.
 2. Uczestników należy zgłosić do dnia 16.02.2015r poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej, którą należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: andrzej.porwisz@katowice.lasy.gov.pl ( karta zgłoszeniowa do pobrania tutaj)
 3. Równocześnie należy dokonać wpłaty na konto organizatora wpisowego w wysokości 40zł za każdego uczestnika (Numer konta bankowego Rady Regionu Górnośląskiego 36 2030 0045 1110 0000 0294 7190 z dopiskiem „Zawody narciarskie Zwardoń 2015” oraz danymi umożliwiającymi identyfikacje wpłacających np „Kowalski + 2 osoby”, „nadleśnictwo Ujsoły 12 osób”).

V. KONKURENCJE ZAWODÓW:

 1. Slalom gigant na nartach
 2. Slalom gigant na snowboardzie

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zawodów zapewnia ubezpieczenie imprezy od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Każdy zawodnik powinien posiadać własny sprawny i kompletny sprzęt narciarski, niezbędny do uczestnictwa w zawodach. Obowiązkowo każdy zawodnik musi posiadać kask. (możliwość wypożyczenia w wypożyczalni)
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej za ewentualne urazy zawodników i zniszczenia sprzętu sportowego.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania zawodów bez podania przyczyny (np z powodu braku warunków śniegowych, zbyt małej frekwencji itp) oraz wyłączne prawo interpretacji i ewentualnych zmian regulaminu.

W godzinach 9.00 – 16.00 nieograniczone korzystanie z wyciągu dla zawodników i osób towarzyszących po wykupieniu całodziennego karnetu w promocyjnej cenie 40zł/os.

Więcej informacji na temat zawodów wraz ze szczegółowym regulaminem już wkrótce !