Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Nadleśnictwie Zoty Potok

W dniu 6 października 2014 roku w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Na zebraniu wybrano:

Przewodniczącego – kol. Jarosław Biczak
Wiceprzewodniczący – kol. Tomasz Jędrzejewski
Sekretarz – kol. Tadeusz Wychowski
Skarbnik – kol. Krystyna Ślęzak
Członek zarządu – kol. Jarosław Rydel

Wybrano również komisję rewizyjną w składzie:

Przewodniczący – kol. Karol Lelotko
Członek – Grzegorz Ośka
Członek – Jarosław Psiuk

Ne zebraniu wybrano także Społecznego Inspektora Pracy, którym został kol. Artur Psiuk.

Delegatami na zjazd zostali:

kol. Jarosław Biczak
kol. Justyna Nowak
kol. Tadeusz Wychowski
kol. Bernard Barczyk
kol. Beata Miedzinska