Archiwum dnia: 13 czerwca 2014

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Postulowana od wielu lat przez związki zawodowe zmiana w ustawie o lasach dotycząca zasady nawiązywania stosunku pracy z pracownikami Lasów Państwowych zajmującymi stanowiska: zastępcy nadleśniczego, głównego księgowego nadleśnictwa, inżyniera nadzoru i leśniczego została przyjęta przez sejm 10 czerwca.

Zgodnie z nowelizacją, osoby te będą pracować na podstawie umowy o pracę. Do tej pory były one powoływane i odwoływane przez nadleśniczego.

Umowa o pracę ma m.in. zagwarantować tym pracownikom stabilność zatrudnienia i ocenę uzależnioną od efektów ich pracy.