Projekt Protokołu dodatkowego nr 23 dot. środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej dla pracowników LP

Na skrzynki e-mailowe Zakładowych Organizacji Związkowych  został rozesłany projekt Protokołu dodatkowego nr 23 dot. środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej dla pracowników LP. Uwagi do tego protokołu proszę kierować na adres przewodniczącego zlp.kobior@op.pl  do 28 kwietnia 2014 roku.