Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne

Z przyjemnością informujemy, że na ostatniej naradzie kierowników jednostek,
która odbyła się w Ustroniu – Jaszowcu w dniach 09 i 10 grudnia  br. sprawa pakietu medycznego dla wszystkich pracowników otrzymała „zielone światło”. Tym samym długotrwałe działania  Związków Zawodowych  przyniosły pozytywny efekt i obecnie nie ma już żadnych przeszkód aby jak najszybciej przystąpić do programu kompleksowej opieki medycznej dla pracowników.