Składki za II kwartał

Przypominamy o konieczności przelania składek za II kwartał do dnia 10 lipca 2013r. Prosimy również o wypełnienie druku – „składki” i przesłanie go skarbnikowi. Druk do pobrania tutaj lub w zakładce „do pobrania”. Wypełnić należy zarówno arkusz pt. „2012” jak i „zarząd”. Do korespondencji należy załączyć skan ostatniej strony książki finansowej.