Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego

W dniach 13 i 14 czerwca 2013 w Jaszowcu odbędzie się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy ZLP w RP Regionu Górnośląskiego.

W związku z rezygnacją dotychczas sprawujących te funkcje koleżanek podczas Zjazdu odbędą się wybory uzupełniające do Rady Krajowej ZLP oraz delegata na Zjazd Krajowy ZLP.

Wobec konieczności wysłania imiennych zaproszeń na Zjazd proszę Przewodniczących o uzupełnienie danych dotyczących delegatów zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Grzegorz Cekus