Spotkanie central związkowych z Dyrektorem LP

W dniu 15 lutego 2013 roku w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych odbędzie się spotkanie negocjacyjne przedstawicieli central związkowych z Dyrektorem LP.

Tematyka spotkania:

  • sprawy płacowe w tym dot. wysokości stawki wyjściowej
  • interpretacja przepisu § 20a PUZP dot. kwoty dodatku mieszkaniowego od 1stycznia 2013 roku w sytuacji zmiany powierzchni zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Informacja ze spotkania będzie opublikowana już 15 lutego w zakładce aktualności.