Archiwum miesiąca: marzec 2024

Życzenia Wielkanocne

Najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i miłych chwil spędzonych w gronie najbliższych. Czasu pełnego spokoju, odpoczynku a także kolorowych spotkań z  budzącą się do życia przyrodą.

Prezydium Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego
w Katowicach

Zjazd Sprawozdawczy ZLPwRP Regionu Górnośląskiego – relacja

W dnaich 7-8 marca 2024 roku odbył się Zjazd Sprawozdawczy ZLPwRP Regionu Górnośląskiego. Zjazd odbył się w Regionalnym Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik” w Ustroniu Jaszowcu. W zjeździe wzięło udział 135 dlegatów z 36 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Podczas zjazdu podziękowano za wkład pracy jaki wniósł w działanie ZLPwRP RG wieloletniemu wiceprzewodniczącemu związku, emerytowanemu pracownikowi nadleśnictwa Lubliniec Andrzjowi Gajdzie. Gratulacje złożył obecny Przewodniczący Wojciech Kubica w asyście byłych przewodniczacych Rady Reginu Górnośląskiego.

Na zdjęciu od lewej Piotr Chrzęszczyk, Wojciech Kubica, Olga Oleksiak, Andrzej Gajda, Włodzimierz Wolny, Grzegorz Cekus, Marek Cholewa.

Czytaj dalej

Jak odliczyć ulgę na związki zawodowe? W 2024 roku możesz odliczyć 840 zł w zeznaniu PIT

W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1667 opublikowano ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw.

Na mocy tej ustawy podwyższeniu uległa kwota odliczanych przez podatników PIT od dochodu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych z kwoty 500 zł do kwoty 840 zł w roku podatkowym (nowe brzmienie art. 26 ust. 1 pkt 2c updof).

Ustawa zmieniająca, z pewnymi wyjątkami, weszła w życie 1 stycznia 2024 r. Przy czym przepis art. 26 ust. 1 pkt 2c updof w nowym brzmieniu będzie mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. (art. 8 powołanej ustawy z dnia 28 lipca 2023 r.).Ważna informacja: zapłacone składki odliczamy od dochodu, nie od podatku.

Link do artykułu gdzie opisano szczegółowo jak odliczyć składki.