APEL PRZEWODNICZĄCEGO ZLP w RP

Koleżanki i Koledzy

Proszę Przewodniczących Regionów ZLP w RP oraz członków RK o informacje z poszczególnych regionów związane z ogromnymi szkodami po burzach i huraganach. Wiadomo już, że nasze lasy dotknęła fala ogromnych zniszczeń. Trwa inwentaryzowanie szkód w lasach i infrastrukturze leśnej, ale to oczywiste, że najważniejsi są ludzie. Proszę zatem o pilną informację za pośrednictwem poczty elektronicznej i odpowiedź na pytanie: czy nie istnieje potrzeba niesienia pomocy leśnikom lub ich rodzinom, którzy ucierpieli w wyniku ostatnich nadzwyczajnych zjawisk?

Jarosław Szałata

Przewodniczący

Związku Leśników Polskich w RP