Relacja ze Zjazdu Krajowego ZLPwRP

W dniach 30-31 marca br. w podwarszawskim Starym Sękocinie odbył się Zjazd Sprawozdawczo–Wyborczy. W Zjeździe uczestniczyło 146 delegatów. Na początku wybrano przewodniczącego pierwszego dnia obrad, a także komisje: skrutacyjno-mandatową oraz uchwał i wniosków. Przewodniczącym obrad został Paweł Kania.

P1190576

W związku z planowanym przejściem na swoją emeryturę, przewodniczący ZLP w RP, Bronisław Sasin zaproponował delegatom przekwalifikowanie Zjazdu Sprawozdawczego na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, w trakcie którego wybrane zostaną nowe władze Związku. Propozycja ta spotkała się ze zrozumieniem ze strony delegatów, którzy wspólnie zagłosowali za poparciem pomysłu.

Przed złożeniem funkcji, Bronisław Sasin przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Krajowej za ostatni okres. Zrelacjonował w nim najważniejsze wydarzenia oraz realizację postulatów z poprzedniego Zjazdu. Mówił o zawartym porozumieniu w sprawie zmian w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, a także o podpisaniu Protokołu Dodatkowego numer 26 . Zwrócił uwagę na pracę Związku w sprawie przyspieszenia sprzedaży mieszkań i możliwość zakupu mieszkań przez wszystkich pracowników LP. Poruszył temat dotyczący spraw kadrowych i płacowych, limitu kilometrów oraz stawki na rozjazdy. Podkreślił stanowisko Związku na temat proponowanych zmian w Prawie Łowieckim. Omówił sprawy majątkowe Związku,  w tym zmiany organizacyjne w ośrodku wypoczynkowym Jantar. Opowiedział o organizowanych imprezach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz o współpracy zagranicznej.

Następnie Janusz Ruda, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił sprawozdanie z  działalności Komisji za rok 2016.

 

 

Zjazd udzielił absolutorium Radzie Krajowej za okres od ostatniego roku do 30 marca br.

Pierwszego dnia obrad Zjazdu zaszczycili nas swoją obecnością  Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Rozwoju Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, Dyrektor Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska Jacek Krawczyk, Naczelnik Paulina Bień z Wydziału Zarządzania Zasobami Pracy oraz Naczelnik Wydziału Infrastruktury Piotr Młynarczyk .

 P1190598

 Zaproszeni goście odpowiadali na pytania delegatów dotyczące np. zwiększenia zatrudnienia w LP, polityki mieszkaniowej, zmiany stawki za kilometry. Poruszano tematy certyfikacji FSC i zaostrzonych procedur jej przyznawania. Zwrócono uwagę na stale rosnące obowiązki pracowników LP oraz coraz trudniejsze warunki do realizacji powierzonych zadań. Temat ważny to zmiany w umundurowaniu oraz płace i zatrudnienie w Parkach Narodowych.

 

W imieniu Komisji Statutowej zabrał głos Marek Cholewa (Przewodniczący Komisji Statutowej), który omówił postępy prac Komisji nad zmianami w Statucie.

P1190676 

Następnie do wyborów na stanowisko Przewodniczącego ZLP w RP stanęli Jarosław Szałata z Regionu Zachodniego w Szczecinie oraz  Henryk Chabowski z Okręgu Białostockiego. Decyzją delegatów zgromadzonych na Zjeździe dotychczasowego Przewodniczącego Bronisława Sasina zastąpił  Jarosław Szałata.

 P1190729

Kolejnym punktem programu było wręczenie odznaczeń związkowych, które z naszego Regionu otrzymali :

 

„Zasłużony dla Leśników Polskich”  odznaka złota

 

Grzegorz Cekus i Wojciech Kubica

 P1190636

„Zasłużony dla Leśników Polskich” odznaka srebrna”  

 P1190647 Piotr Chrzęszczyk i  Andrzej Rzeszutek

P1190645

„Zasłużony dla Leśników Polskich” odznaka brązowa

P1190655

Piotr Arent

Do wyborów Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej zgłoszono dwóch kandydatów- Janusz Ruda (Poznań) i Piotr Chrzęszczyk (Katowice). Po decyzji delegatów na czele Komisji Rewizyjnej stanął Piotr Chrzęszczyk.

DSC_2111 foto. Katarzyna Gozdek-Pawłowska

Pierwszy dzień obrad dostarczył jeszcze jedną wiadomość, Przewodniczący Regionu Górnośląskiego Marek Cholewa został wybrany na jednego z czterech Zastępców Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w RP.

P1190744

Wszystkim naszym kolegom serdecznie gratulujemy sukcesów i życzymy powodzenia w dalszej pracy związkowej.

 Kolejnymi gośćmi w tym byli przedstawiciele firmy Medicover Jacek Zbróg -kierownik sprzedaży, Maciej Barcik-dyrektor Biura Ubezpieczeń Grupowych Mentor S.A i Robert Wardecki – dyrektor sprzedaży.

Panowie odpowiadali na pytania  dotyczących m.in. badań medycyny pracy, refundacji wizyt u specjalistów ,zniżkach  leków na receptach. Wspomnieli o centrum leczenia boreliozy oraz o możliwościach  kontynuacji program zdrowotnego w Medicover. Uczestnicy Zjazdu mówili o tym, co ich zdaniem  słabo funkcjonuje, o  problemach, które napotykają w jednostkach współpracujących z firmą i o swoich oczekiwaniach. Każdy pracownik LP, który zadzwoni lub napisze z propozycją zmian w funkcjonowaniu Medicover uzyska odpowiedź, taką dali gwarancję szefowie firmy.

 

Na tym punkcie zakończono pierwszy dzień obrad.

 

 

W drugim dniu Zjazdu specjalnymi gośćmi  byli Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski, Naczelnik Paulina Bień z Wydziału Zarządzania Zasobami Pracy oraz Naczelnik Wydziału Infrastruktury Piotr Młynarczyk.

P1190747

 

Dyrektor Generalny LP poruszył tematy wadliwości SILP-u i podjęcie działań zmierzających do udoskonalenia systemu informacyjnego LP .Odniósł się do polityki mieszkaniowej, możliwościach wypłaty rekompensat dla pracowników LP i ekwiwalentu za opuszczenie mieszkania służbowego. Poinformował, że do 4  kwietnia br. będą rozpatrywane wnioski zgłaszane przez jednostki o dodatkowe zatrudnienie m.in. wynikające ze wzrostu obciążenia pracą pracowników LP. W swojej wypowiedzi Dyrektor poruszył problem umundurowania i nowych sortów mundurowych, które będą przewidziane do ponownego testowania. Podkreślił ,że dbanie o prawidłowy wizerunek lasów i leśników to zadanie na, które nie powinno zabraknąć chęci i pomysłów.

Przewodniczącym drugiego dnia Zjazdu został Zbigniew Czeryba, a Honorowym Przewodniczącym Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej został Bronisław Sasin.

Po przyjęciu uchwał i wniosków Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP Jarosław Szałata podziękował wszystkim delegatom za udział w Zjeździe i tym akcentem Zjazd został zakończony.

Treść uchwał zjazdowych są dostępne pod podanym linkiem: http://zlpwrp.pl/wp-content/uploads/2017/04/Uchwa%C5%82y-i-wnioski-ZLP.pdf

 

Maria Bajsarowicz

fotorelacja ze Zjazdu:

P1190752 P1190626 P1190633 P1190634 P1190641 P1190665 P1190666 P1190667 P1190668 P1190669 P1190670 P1190671 P1190672 P1190673 P1190674 P1190679 P1190680 P1190681 P1190682 P1190683 P1190684 P1190685 P1190686 P1190687 P1190692 P1190693 P1190695 P1190697 P1190713 P1190717 P1190731 P1190733 P1190736 P1190741 P1190749 P1190751