Ułatwienie w przekazywaniu składek na RK i RR

 

 

 

 

 

 

Na ostatnim Zebraniu Rady Regionu Górnośląskiego uzgodniono z Dyrektorem Ekonomicznym RDLP Katowice następujące stanowisko.

Do jego pełnej realizacji konieczne jest zawarcie nowego porozumienia o przekazanie na konta Związku pieniędzy ze składek.

Składki - zgoda RDLP