Związek Leśników Polskich w Sejmie

Dnia 13 grudnia odbędzie się zebranie komisji sejmowych w sprawie nowelizacji Prawa Łowieckiego, a w nim artykułu nakładającego na Lasy Państwowe obowiązku szacowania szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań.

Przewodniczący Związku Bronisław Sasin otrzymał zaproszenie dla 10 osób na salę plenarną komisji.

Rozważana jest również obecność leśników pod Sejmem, ale istnieje ryzyko, ze względu na datę rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, że nasi przedstawiciele pod sejmem „zginą” w tłumie.

Proponuje się, wstrzymanie wyjazdu licznych grup w tym dniu, a przygotowanie się do AKCJI PROTESTACYJNEJ, gdyby Komisje przygotowujące nowelizację Prawa Łowieckiego nie uznały argumentów Lasów Państwowych i skierowały do pierwszego czytania projekt z niekorzystnymi dla Lasów Państwowych zapisami.

W związku z powyższym, ZAWIESZAMY nasz wyjazd do Warszawy.

Przewodniczący

Marek Cholewa