INDYWIDUALNA KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA MEDICOVER

Informacja dot. zakresu usług dla klientów Medicover,  korzystających  z usług pogotowia Medicover.

redesign_logo_medicover

Uprzejmie informujemy, iż Związki Zawodowe wraz z Mentor SA uruchamiają od 1 września kontynuację ubezpieczenia dla pracowników odchodzących z pracy, zainteresowanych kontynuacją pakietu zdrowie Medicover. Kontynuacja pakietu Medicover zapewnia Państwu dostęp do lekarzy 56 specjalizacji oraz dostęp do ponad 1200 badań diagnostycznych za składkę 43 zł miesięcznie (zakres pakietu w załączeniu). Z pakietu dla byłych pracowników została usunięta Medycyna Pracy i wszystkie badania jej pochodne. Do Pakietu Madicover mogą przystąpić osoby, które należały do pakietu Medicover min. 3 miesiące, odeszły z LP po 1 kwietnia 2016 roku  oraz odchodzące na bieżąco a nie ukończyły 73 roku życia. Osoby, które skorzystają z kontynuacji pakietu a następnie przekroczą wyznaczony wiek otrzymają możliwość kontynuowania ubezpieczenia bezpośrednio w Medicover na zasadach ubezpieczenia dla seniorów.
W celu podjęcia kontynuacji pakietu zdrowie Medicover pracownik odchodzący powinien zgłosić się do osoby obsługującej w danej jednostce organizacyjnej Medicover w celu wyrejestrowania go z systemu E-member a zarejestrowania go do systemu PGA. Następnie po zarejestrowaniu odchodzący pracownik powinien otrzymać druk oświadczenia informujący o przystąpieniu do ubezpieczenia, wyborze wariantu wraz z informacją z kim powinien się kontaktować oraz druk z indywidualnym nr rachunku na który systematycznie do 20 dnia każdego miesiąca powinien opłacać składkę. Druga część dokumentów deklaracja oraz kopia oświadczenia będzie przesłana do firmy Polska Grupa Asekuracyjna Sp. z o.o. wyznaczonej do obsługi kontynuacji pakietu zdrowie Medicover.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Na portalu internetowym pod adresem:

http://www.lesnik.ipga.pl/

lub poniżej

Polska Grupa Asekuracyjna Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 200 lok. 19

02-486 Warszawa

Tel. + 48 (22) 398 69 76; + 48 (22) 398 69 86
Fax.+ 48 (22) 398 69 87
e-mail: biuro@ipga.pl