Zwrot kosztów przejazdem płatnymi drogami w delegacji.

Poniżej umieszczono link do podstawy prawnej określającej prawo do zwrotu kosztów przejazdu płatnymi odcinkami dróg.

Dz.U.2013_poz_167