Interpretacja § 20a Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy

W związku z licznymi zapytaniami naszych członków dotyczącymi dodatku mieszkaniowego poniżej publikujemy interpretację §20a Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Interpretacja do pobrania tutaj.