Kontakt

Przewodniczący Rady  Marek Cholewa –     przewodniczacy@zlpkatowice.pl

Z-ca przewodniczącego Marek Łach –         viceprzewodniczacy1@zlpkatowice.pl

Z-ca przewodniczącego Andrzej Gajda –     viceprzewodniczacy2@zlpkatowice.pl

Sekretarz Maria Bajsarowicz –                     sekretarz@zlpkatowice.pl

Skarbnik Piotr Arent -                                     skarbnik@zlpkatowice.pl

Członek prezydium Wojciech Kubica -         czlonekprezydium1@zlpkatowice.pl

Członek prezydium Piotr Chrzęszczyk -       czlonekprezydium2@zlpkatowice.pl

Administrator strony –                                  viceprzewodniczacy1@zlpkatowice.pl