Archiwum miesiąca: kwiecień 2016

SIATKÓWKA

siatkówka

Wszystkich zainteresowanych udziałem w corocznych zawodach siatkarskich o puchar Dyrektora RDLP Katowice, z przykrością informujemy, że z niezależnych od nas przyczyn organizacyjnych, tegoroczny turniej odbędzie się jesienią.

 

KOMITET INICJATYWY USTAWODAWCZEJ ws „kilometrówki”

km

Z Centrali Związku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej otrzymaliśmy prośbę o aktywne włączenie się w akcję zbierania podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą w sprawie zmiany zasad naliczania tzw. „kilometrówki”

Poniżej załączamy link do strony Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, gdzie znajdziecie więcej informacji na temat projektu ustawy (z jego treścią włącznie) oraz pliki do pobrania (listy poparcia).

Naszym zdaniem, jest to najlepszy sposób by uzyskać, to o co nasz Związek zabiega od lat, czyli realny zwrot poniesionych kosztów za jazdę terenową własnym autem do celów służbowych.

Do końca maja listy z podpisami poparcia inicjatywy ustawodawczej prosimy przesyłać na adres

Związek Leśników Polskich w RP

ul. Grójecka 127

02-124 Warszawa  

lub tydzień wcześniej do Przewodniczącego Regionu Górnośląskiego na adres Nadleśnictwa Strzelce Opolskie.

poniżej link do strony komitetu:

http://www.komitet-kilometrowka.pl/

 

 

Nowości w ofercie MEDICOVER

redesign_logo_medicover

W załączonych plikach umieszczamy najnowsze informacje uzyskane z firmy Mentor w sprawie posiadanego ubezpieczenia zdrowotnego MEDICOVER.

Polecamy lekturę:

Zasady refundacji 70/50

Kwota refundacji obejmuje 70% poniesionych kosztów za  świadczenia medyczne wykonane w danym kwartale (kalendarzowym). Limit kwotowy wynosi  500 zł  kwartalnie, na każdą Osobę Uprawnioną (w rozumieniu istnienia w bazie Pacjentów Medicover)  z zastrzeżeniem że:

Niewykorzystany limit refundacji w danym  kwartale nie jest przenoszony na przyszłe kwartały.

Kwota stanowiąca nadwyżkę przyznanego limitu 70% poniesionych kosztów do wysokości limitu 500zł na dany  kwartał nie podlega rozliczeniu w przyszłym kwartale kalendarzowym

Refundacji podlegają wyłącznie  wydatki  poniesione na świadczenia medyczne uzyskane  w okresie posiadania uprawnień do opieki medycznej, zgodnie z Umową Refundacji podlega zakres usług ambulatoryjnych objęty  Programem Opieki Medycznej  (zgodnie z załącznikiem do Umowy) z wykluczeniem:

–    Wizyt domowych,

–    Stomatologii,

–    Specjalistycznych procedur ambulatoryjnych

–     Całkowite koszty wykonanego świadczenia ponosi Osoba Uprawniona,  bezpośrednio w wybranej placówce medycznej,  zgodnie z obowiązującym w tej placówce cennikiem

Refundacja rehabilitacji – jedynie w sytuacji, kiedy brak dostępu zostanie potwierdzony przez zespół do spraw sieci medycznej, kwota zwrotu określana jest każdorazowo na podstawie na średniego kosztu obowiązującego w danym obszarze.

Osoba Uprawniona ubiegająca się o zwrot  kosztów zobowiązana jest do złożenia wniosku o refundację kosztów wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie 30 dni od daty wykonania usługi

Wniosek o refundację  wraz z dokumentami należy dostarczyć do Medicover Sp. z o.o.

Zespół Kontroli Zobowiązań zatwierdza wypłatę środków

Refundacja kosztów leczenia nastąpi w terminie do 30 dni od otrzymania  kompletu poprawnych dokumentów, na wskazany na wniosku numer konta bankowego.

Poradnia Leczenia Boreliozy_informator

Centralna_umawianie_badan_MP_LP_v2 01

Poradnia Leczenia Boreliozy_krótka informacja

regulamin refundacji

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW LECZENIA_27.09.2013

TELEFONICZNE_PORADY_MEDYCZNE_01092015

Legitymacje członkowskie

zlp3

OGŁOSZENIE.

Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy przypominamy, że zgodnie z zapisem § 18 p. 2 Statutu naszego Związku, dowodem przynależności do Związku Leśników Polskich jest legitymacja członkowska wydawana przez organizacje zakładowe.

Prosimy, by w każdej organizacji zakładowej naszego Regionu sprawdzić ile brakuje legitymacji członkowskich i złożyć zamówienie drogą mailową do Przewodniczącego Regionu Górnośląskiego.

zlp.rg.przew@op.pl

 

 

Zebranie Prezydium ZLP RG

W dniu 11 kwietnia 2016 roku odbyło się zebranie Prezydium Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego. W zebraniu udział wzięła Komisja Rewizyjna. Zebranie zaszczycił swoją obecnością Dyrektor RDLP dr inż. Kazimierz Szabla oraz Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr Stanisław Wypych. Omówiono bieżące sprawy związku. Szczególną uwagę poświęcono ekwiwalentowi za utrzymanie czystości w kancelarii leśnictwa.

12976749_1260772427284592_3239179148997608073_o

12973271_1260772337284601_7904678036261540735_o

12973207_1260772343951267_1689733363834785652_o